Daily Archives 8 czerwca 2015

Jakich zasad przestrzegać podczas zaliczania egzaminu?

– Starajmy się dokładnie zrozumieć sens każdego pytania i jego zakres tematyczny. Musimy więc dokonać szybkiej analizy zagadnienia i wyszukać w swej pamięci przykłady i uogólnienia, które trafnie i bezpośrednio to zagadnienie ilustrują.

Czytaj Dalej