Daily Archives 23 czerwca 2015

Budowa książki – ciąg dalszy

Sądzę, że przy okazji porad dotyczących techniki wyboru książki warto także objaśnić kilka podstawowych terminów, z którymi można się spotkać korzystając z książek w bibliotekach lub w czytelniach, kupując książki w księgarni. Nie wchodzi to w zakres tematyczny tej książki, warto jednak o tych sprawach wiedzieć.

Czytaj Dalej

Powtarzanie pozwala na lepsze zrozumienie przyswajanego materiału

Innym czynnikiem, który' ma wpływ na trwałość pamiętania, jest stopień wyuczenia. Jeżeli ktoś nie zapamiętał całego materiału, to zrozumiałe, że to, co przechowuje się w jego pamięci będzie odpowiednio uboższe. W sytuacji, w której materiał został zapamiętany całkowicie, najlepiej jest powtarzać materiał nadal. Szczególne znaczenie dla trwałości przechowywania mają pierwsze powtórzenia po całkowitym zapamiętaniu materiału. W związku z tym można postulować, by nie przerywać uczenia się bezpośrednio po zapamiętaniu materiału, ale jeszcze powtórzyć materiał kilkakrotnie.

Czytaj Dalej