Daily Archives 15 czerwca 2015

Kontrolowanie zeszytu przedmiotowego

Ze względu na tak różnorodny charakter zawartości zeszytu przedmiotowego wskazane jest, aby słuchacz w jakikolwiek sposób wyodrębniał w nim to, co związane jest bezpośrednio z dalszą jego nauką, a więc dyspozycje i te dane, które powinien powtarzać w celu opanowania pamięciowego.

Czytaj Dalej

Sztuka samokształcenia

Obecne czasy stawiają przed każdym dorosłym człowiekiem konieczność stałego kształcenia się, ciągłego samokształcenia. Konieczność ta wynika z potrzeby nadążania ze swoją wiedzą ogólną i zawodową za ciągłym postępem nauki i techniki. Ten ciągły, bardzo szybki postęp – i oczywiście jego konsekwencje – nosi miano rewolucji naukowo-technicznej. Powoduje ona wymóg ciągłego podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji oraz kształcenia umiejętności ciągłej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyspieszonego rytmu zmienności. Zadania lego nie da się w pełni zrealizować bez. samokształcenia.

Czytaj Dalej