Daily Archives 11 czerwca 2015

WARUNKI POWODZENIA W SAMOKSZTAŁCENIU

J. Półturzycki wymienia trzy podstawowe warunki powadzenia w pracy samokształceniowej:

– 1. Samodzielność, która występuje wówczas, gdy samokształcący się sam planuje swe działanie, dobiera do jego realizacji odpowiednie formy i metody postępowania, kontroluje jego przebieg i ocenia uzyskiwane rezultaty.

Czytaj Dalej