Daily Archives 13 czerwca 2015

BŁĘDY MOGĄCE WYSTĄPIĆ W PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ

Ogólnie biorąc błędy w samokształceniu można traktować jako odejście od prawidłowej drogi zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Do najbardziej rozpowszechnionych błędów w samokształceniu zaliczyć należy:

Czytaj Dalej