Daily Archives 7 czerwca 2015

Notatki sporządzane w zeszycie przedmiotowym

Praktyka dowodzi, że do każdego przedmiotu samokształcenia korzystnie jest prowadzić oddzielny zeszyt przedmiotowy. Jednak wielu samouków' zamiast kilku zeszytów przedmiotowych, oddzielnych do każdego przedmiotu samokształcenia lub grupy lematów', prowadzi tylko jeden zeszyt – uniwersalny notatnik. Nie jest to korzystna sytuacja, choćby z tego względu, że zeszyt taki, często używany, szybko się niszczy. Ponadto notatki z różnych przedmiotów' zazwyczaj nie są oddzielone od siebie pustymi kartkami i łączą się z sobą, co utrudnia korzystanie z nich.

Czytaj Dalej

Skuteczne kierowanie zapamiętywaniem

Co robić, aby skutecznie kierować zapamiętywaniem, by było ono efektywne? Cytowany już Z. Włodarski podaje następujące wskazania:

Czytaj Dalej