Daily Archives 18 czerwca 2015

SPOSOBY UTRWALANIA WYNIKÓW LEKTURY KSIĄŻEK I CZASOPISM CZ. III

Dla nauczycieli, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje w sytemic studiów zaocznych bądź na różnego rodzaju kursach doskonalących w zawodzie z pewnością przydatna będzie lektura czasopism pedagogicznych, takich jak:

Czytaj Dalej