Monthly Archives Październik 2015

ZNACZENIE UWAGI W SAMOKSZTAŁCENIU CZ. II

Jedną z cech uwagi jest jej trwałość. Trwałość uwagi jest to zdolność skoncentrowania się na jednym przedmiocie bez przerwy w ciągu dłuższego czasu. Z trwałością uwagi powinna łączyć się jej podzielność. Podzielnością uwagi nazywamy właściwość jednoczesnego obserwowania kilku przedmiotów, np. słuchania pilnie wykładu i automatycznego robienia z tego wykładu notatek. Każdy uczący się powinien ćwiczyć podzielność swojej uwagi. Podzielność uwagi i umiejętność jej koncentracji ma bowiem wielkie znaczenie nie tylko w procesie uczenia się (samokształcenia), lecz także w aktualnej bądź przyszłej działalności zawodowej. Co sprzyja koncentracji uwagi? Czynników jest wiele, do najważniejszych z nich należą:

Czytaj Dalej

KORZYSTANIE Z DYSKUSJI

Aby dyskusja przyniosła założone efekty, strony dyskutujące muszą spełnić kilka warunków, przede wszystkim zaś:

– przestrzegać kolejności w zabieraniu głosu, nie przerywać mówiącemu, nie przeszkadzać mu mimiką:

Czytaj Dalej

KONSULTACJE

Konsultacje mogą stanowić cenne źródło wiadomości i porad samokształceniowych przede wszystkim dla tych osób, które z racji nauki w szkole średniej lub wyższej mają możliwość korzystania z organizowanych tam konsultacji indywidualnych bądź zbiorowych.

Czytaj Dalej

Rodzaje słowników – ciąg dalszy

Z lej grupy specjalistycznych słowników warto jeszcze wymienić takie tytuły', jak Słownik wyrazów obcych PWN pod redakcją Jana Tokarskiego, zawierający 27 tysięcy haseł oraz Władysława Kopalińskiego Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydany przez Wiedzę Powszechną, obejmujący około 12 tysięcy haseł. Bardzo pomocny może okazać się także dwutomowy Słownik frazeologiczny języka polskiego Stanisława Skorupki. Słownik ten jest nie tylko rejestrem utartych wyrażeń i zwrotów języka polskiego, ale i różnych sposobów wyrażania się. Każdy, kto stawia sobie wyższe wymagania w zakresie kultury języka, może doskonalić swój styl, dzięki korzystaniu z tego słownika.

Czytaj Dalej

Zalety czytania książek

W dzisiejszych czasach poularne stało się oglądanie telewizji, granie na komputerach czy palystation. Zapominamy jak przyjemne może być czytanie właśnie książek. Oglądanie filmów w telewizji pochłania nasz cały czas wolny, granie w gry praktycznie stało się nawykiem a serfowanie po internecie to już praktycznie codzienność. W tym całym medialnym świecie zapominamy o czytaniu książek. Wiele osób również woli obejrzeć film, na podstawie nakręconej książki po to tylko aby nie musieć jej czytać, taką metodę najczęściej wybierają dzieci, które poza komputerem nie widzą świata. Czytanie książek jednak ma sporo zalet, jest świetnym ćwiczeniem dla naszego mózgu...

Czytaj Dalej

SAMOKSZTAŁCENIE W DOMU CZ. II

Jakim warunkom powinno takie miejsce odpowiadać? Przede wszystkim musi być wygodne i stanowić pewien kompleks urządzeń, na który składają się: biurko (stół), krzesło (fotel) szafa lub półka (regał) na książki. Biurko powinno mieć odpowiednie oświetlenie: lampę wiszącą lub stojącą z abażurem, by światło nie raziło oczu. Powinno być tak ustawione, by światło padało z lewej strony. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 18-20°C, gdyż wyższa powoduje znużenie, a niższa działa niekorzystnie na system nerwowy'. Należy poza tym dbać zarówno o wietrzenie pokoju, jak i zapewnienie pewnego minimum wilgoci, o czym należy pamiętać szczególnie zimą, gdy mamy do czynienia z centralnym ogrzewaniem, osuszającym powietrze. Powinno się wówczas zrównoważyć ubytek wilgoci przez ustawienie np. glinianych rynienek (zbiorników) z wodą na żeberkach kaloryferów lub przez zainstalowanie nawilżacza powietrza. Kolor ścian leż nie jest sprawę obojętną. Korzystne są kolory jasne, pastelowe: zielony groszek, perłowy, słoneczny, lecz nie jaskrawe.

Czytaj Dalej

Pamięć w wieku podeszłym – ciąg dalszy

Jeśli zmiany patologiczne w mózgu spowodują uszkodzenie struktur odpowiedzialnych za przetwarzanie i magazynowanie informacji, wtedy zaburzenia pamięci są dominującym obserwowanym zjawiskiem chorobowym (nie towarzyszy temu spadek intelektu) – jest to tzw. zespół amnestyczny.

Czytaj Dalej

Utrudnienia przy samokształcenia – ciąg dalszy

Nacisk polega na tym, że człowiek wykonujący jakąś czynność jest przedmiotem oddziaływań czynników i sytuacji odwodzących go od tej czynności lub obcych jej kierunkowi. Nacisk przeżywa uczący się, któremu przeszkadza w pracy radio grające w sąsiednim pomieszczeniu, hałas na korytarzu, któremu głośne szepty lub rozmowy innych utrudniają koncentrację uwagi, myślenie, czyli uniemożliwiają wykonanie zadania. Naciskiem są więc wszystkie czynniki dezorganizujące proces uczenia się. Pod wpływem nacisku maleje koncentracja uwagi. Możemy też być uzależnieni od czasu. Gnębi nas jakiś termin. Obawiamy się, czy zdążymy zadanie wykonać. W takiej sytuacji znajduje się samouk, który ma wykonać zbyt trudne lub wymagające czasu zadanie, np. opracowanie referatu, pracy kontrolnej itp.

Czytaj Dalej

Obustronne notatki bibliograficzne

Taki plan jest najbardziej użyteczny. Uchwycone są w nim główne myśli tekstu, treści wchodzące w skład tych głównych myśli i z kolei szczegółowe informacje. Na podstawie takiego planu można odtworzyć całą konstrukcję myślową tekstu i dostrzec zależności między poszczególnymi jej członami i zawartymi w nich informacjami.

Czytaj Dalej

RODZAJE NOTATEK

Każda praca samokształceniowa powinna być wsparta notatką i notatką zakończona. Samokształcący powinni notować zarówno podczas studiowania podręcznika czy książek naukowych i popularnonaukowych, notować wykłady i dyskusje, jak i sporządzać krótkie notatki dotyczące nowo zdobytych wiadomości. Dobrze jest także sporządzać notatki z przeczytanych utworów literatury pięknej i czasopism, z obejrzanych filmów, widowisk telewizyjnych i przedstawień teatralnych, z audycji radiowych i wycieczek, jeżeli łączą się one z tematem lub zagadnieniem szczególnie ważnym dla samouka.

Czytaj Dalej